Bộ Phân bón kích hoa lan ngọc điểm

300,000 240,000

  • kích thích phát triển cây chắc khỏe
  • Tạo nhiều mầm hoa cành hoa dài
  • Màu sắc sặc sở, cánh hoa to

  • Thương hiệu nhiều sản phẩm
  • Loại sản phẩm : phân bón lá

Mã sản phẩm : combo kich hoaND