VITAMIN B1 GROW MORE 100ml

25,000

  • Giúp cho hạt mọc mầm mạnh
  • Gia tăng sự sản xuất chất diệp lục
  • Gia tăng sức đề kháng của cây
  • Làm tăng vị ngọt, phẩm chất, màu sắc

Thương hiệu Growmore – Đạt Nông
Loại sản phẩm Phân bón lá
Mã sản phẩm TAB1XM