MICRO-GREEN 16-31-16 kích hoa thân thòng

25,000

    • Xử lý rụng lá lan giả hạc
    • Kích thích ra hoa cực mạnh
    • Giúp ra hoa đồng loạt
    • Phục hồi cây và bộ rễ

Thương hiệu C.ty TNHH Nông Nghiệp Đông Á
Loại sản phẩm Phân bón lá
Mã sản phẩm 163116