ATONIK 1.8 SL Chất kích thích sinh trưởng

75,000

    • Làm tăng khả năng ra rễ, nẩy mầm
    • Tăng khả năng ra chồi mới sau khi thu hoạch
    • Giúp tăng khả năng sinh trưởng
    • Kích thích trổ bông đồng loạ

Thương hiệu Asahi Chemical – Japan
Loại sản phẩm Chất điều hoà sinh trưởng
Mã sản phẩm ATONIK