Combo kích hoa phi điệp (giả hạc)

90,000 85,000

  • Giúp kích thích làm rụng lá ra hoa
  • Tạo nhiều mầm hoa cành hoa dài
  • Màu sắc sặc sở, cánh hoa to

  • Thương hiệu nhiều sản phẩm
  • Loại sản phẩm : phân bón lá

Mã sản phẩm : combo kich hoa