Thuốc trừ bệnh Vimonyl 72WP

45,000

  • Phòng trừ bệnh sương mai hại rau
  • Loét sọc mặt cạo hại cây cao su.
  • Thối gốc dâu tây, thanh long
  • Vàng lá mai vàng, cao su.