Phân tan chậm RYNAN FLOWERMATE 31-08-08

25,000900,000

  • Dùng cho lan giai đoạn cây con
  • Cung cấp dưỡng chất đến 120 ngày
  • Giảm lượng phân bón sử dụng
  • Giảm phát thải khí nhà kính
  • Tăng năng suất và thu nhập

Thương hiệu Công ty CP RYNAN SMART FERTILIZERS
Loại sản phẩm Phân tan chậm
Mã sản phẩm TA.RN3100
Xóa