Phân Cá Hữu Cơ PowerFeed – Không hôi

30,000510,000

  • Phát triển cây cân bằng, Khỏe Mạnh
  • Làm Mập mầm, thân ,to hoa, dày lá
  • Phân cá hữu cơ sản xuất tại Úc
Thương Hiệu: Á Châu Hóa Sinh
Loại Sản Phẩm: Phân Bón LáPhân Hữu Cơ
Mã Sản Phẩm: TA.PW100
Xóa