Kích Rễ N3M – Ra Rễ Cực Mạnh

20,000

  • Kích Thích Ra rễ cực Mạnh
  • Phun lên lá để cây dâm tược mới
  • Ngâm hạt giống để cây kích thích nảy mầm
  • Thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng

Thương hiệu Sinh Hoá Nông Phú Lâm
Loại sản phẩm Chất điều hoà sinh trưởng
Mã sản phẩm N3M100