GROW MORE 15-30-15 + TE

25,000

    • Hàm lượng lân cao
    • Huy động mầm hoa, kích thích ra hoa
    • Kích thích rễ phát triển
    • Giảm độ chua của giá thể

Thương hiệu Growmore – Đạt Nông
Loại sản phẩm Phân bón lá
Mã sản phẩm 153015