DENDRO MINI YAYA (10 CÂY GIỐNG)

180,000

  • dendro mini yaya cây giống
  • Dễ chăm sóc, siêng ra hoa
  • vòi hoa dài, nhảy nhiều con

Mã sản Phẩm : yayamini