CHẤT LƯU DẪN ĐẠI BÀNG

48,000

    • Giúp nước phun loan trải điều
    • Thấm dẫn nhanh, lưu dẫn mạnh
    • Chống mưa rữa trôi, nắng bốc hơi
    • Khắc phục nước phun co cụm

Thương hiệu Công ty TNHH Hoá Sinh Á Châu
Loại sản phẩm Hoạt chất khác
Mã sản phẩm DAIBANG