Bộ Tứ Super Thầy Tám Ngọc | 4 chai super

100,000

  •  Mập Rễ
  • Phát triển đỉnh ngọn
  • Chống Chịu Hạn
  • Ra Hoa Nghịch Mùa

Thương Hiệu: Thầy Tám Ngọc
Loại Sản Phẩm: Phân Bón Lá, Sản Phẩm Combo
Mã Sản Phẩm: 9999