Amino Acid (Axit Amin) dạng bột tan 100%

75,000800,000

  • Chất chống “stress” cho cây trồng
  • Kích thích tăng trưởng thực vật
  • Điều tiết cân bằng nước
  • Kích thích cơ chế kháng vi-rút

  • Thương hiệu sản phẩm : none
  • Loại sản phẩm : phân bón lá – gốc
  • Mã sản phẩm : acid amin
Xóa