AC-PHOS KPT 5-35-25 TE (Kích Phát Tố)

30,000

  • TẠO NHIỀU MẦM HOA
  • HOA TRỔ ĐỒNG LOẠT
  • HOA TO, CÀNH DÀI
  • TRÁI SAI TRĨU CÀNH

SẢN XUẤT BỞI : CÔNG TY TNHH Á CHÂU HÓA SINH

PHÂN PHỐI BỞI CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐÔNG Á

Mã Sản Phẩm : ACPHOS