Terra Sorb 4 – Phân Bón Lá Siêu Ra Rễ

25,000420,000

  • Siêu kích thích ra rễ
  • Cây phục hồi nhanh sau trồng
  • Tăng cường sự hoạt động của hệ vi sinh vật đất
  • Nâng cao khả năng chuyển hoá nguồn dinh dưỡng
Thương hiệu Growmore – Đạt Nông
Loại sản phẩm Phân bón lá
Mã sản phẩm TASO45M
Xóa