Chất Lưu Dẫn THẦN HỔ – Tăng Độ Bám Dính

50,000

  • Giảm sức căng bề mặt,
  • Tăng độ bám dính
  • Nâng Cao Hiệu Quả Phân Bón, Thuốc BVTV
  • Tiết Kiệm Phân thuốc sử dụng
  • Hạn chế tình trạng rửa trôi do trời mưa

 

Thương hiệu C.ty TNHH Kiên Nam
Loại sản phẩm Hoạt chất khác
Mã sản phẩm THANHO