CANON 100SL (Thuốc Đặc Trị Bọ Trĩ)

  • Thuốc Trừ Sâu Phổ Rộng
  • Có tác dụng tiếp xúc và lưu dẫn
  • Diệt trừ nhiều loại sâu rầy
  • Đặc trị bọ trĩ hại lúa
  • Hiệu lực mạnh, bảo vệ tốt

Thương hiệu Changzhou Pesticides Factory, Trung Quốc
Loại sản phẩm Thuốc trừ sâu hại cây
Mã sản phẩm CANON