AminoQuelant-05 ( Boron ) 1Lít

180,000

  • Cung cấp Boron dạng L-α Amino Acid
  • Tăng khả năng ra hoa, chống rụng bông
  • Hiệu lực, hiệu quả rất cao

Thương hiệu Growmore – Đạt Nông
Loại sản phẩm Phân bón lá
Mã sản phẩm TAQ055m