agBasics SEAWEEDPLUS 100ml

32,000520,000

  • Dùng Giai Đoạn Phát Triển Và Ra Hoa
  • Cung Cấp Dinh Dưỡng Hữu Cơ.
  • Thúc Đẩy Cây Ra Hoa Đậu Quả
Thương Hiệu: C.TY TNHH Á Châu Hóa Sinh
Loại Sản Phẩm: Phân Bón Lá, Phân Hữu Cơ
Mã Sản Phẩm: TAAG1M
Xóa